שוועדן

More: Stockholm , Gothenburg , קירונאַ , Helsingborg , Malmö , Örebro , וויסבי , Lund , האַלמסטאַד , לינקאָפּינג , Umeå , Ostersund , Moore , Kristianstad , Nyköping , וואַקסדזשאָ