יאַפּאַן

More: טאָקיאָ , קיאָטאָ , נאַראַ , Nagoya , היראָשימאַ , אָסאַקאַ , סאַפּאָראָ , Matsumoto , Kanazawa , Hakone , Niigata , Otsu , יאָקאָהאַמאַ , Naha , ניקאָ , Fuji