טשעכיי

More: פּראַג , Brno , Pilsen , מילנער , Olomouc , Český Krumlov , Znojmo , טורנאָוו , באָסקאָוויסע , Trutnov , פּאַרדוביסע , Karlova Studena , בענעסאָוו , אָסטראַוואַ , Młada Boleslav , מיקולאָוו